Korea Visa Application Center 1 in Ho Chi Minh

Hướng dẫn điền đơn xin cấp Visa

  • Giới thiệu trung tâm
  • Thời gian làm việc và vị trí Trung tâm
  • Lệ phí nộp hồ sơ và dịch vụ hỗ trợ
  • Hướng dẫn các loại Visa
  • Hướng dẫn hồ Visa của Tổng lãnh sự
  • Hướng dẫn điền đơn xin cấp Visa

Hướng dẫn tải và viết đơn đăng ký cấp Visa

Tải đơn đăng ký cấp Visa

Mẫu soạn đơn xin cấp visa

‘ the HTML tags.

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *